Edyta Wójcik Psycholog Edyta Wójcik - ZnanyLekarz.pl

Jak pomóc dziecku odnaleźć się w grupie rówieśniczej?

Edyta Wójcik Psycholog

Jak pomóc dziecku odnaleźć się w grupie rówieśniczej?

Każdy rodzic chciałby, aby jego dziecko miało dobre kontakty z rówieśnikami. Zdarza się jednak, że pociecha nie odnajduje się w grupie rówieśniczej. Warto pamiętać, że przyczyny takiej sytuacji mogą być różne. Czasami będą one związane z odrzuconym dzieckiem, a czasami z grupą pozostałych dzieci. Dowiedz się, jak skutecznie pomóc.

Jak wspierać dziecko od najmłodszych lat, aby w przyszłości miało dobre relacje z innymi?

Aby dziecko odnajdywało się w grupie rówieśników w przedszkolu, a później w szkole, warto już od najmłodszych lat budować w nim poczucie własnej wartości oraz pewność siebie. Należy zdawać sobie sprawę, że ich fundamenty powstają właśnie w dzieciństwie. Dlatego też rodzice dający poczucie bezpieczeństwa i miłości, ułatwiają dziecku wiarę w siebie, a to z kolei pomaga nawiązać relacje z innymi. Rodzice powinni także rozwijać w dziecku inteligencję emocjonalną, która umożliwia między innymi empatyczną komunikację. Dzięki temu dziecko będzie umiało właściwie wyrażać swoje myśli i emocje, co także ułatwi mu kontakty z rówieśnikami. Jeśli dziecko ma mieć dobre kontakty z dziećmi, powinno być od małego uczone współpracy. Warto wybierać gry i zabawy, które rozwijają umiejętności interpersonalne. Zadaniem rodzica jest także wzbudzanie w dziecku ciekawości świata, zainteresowania innymi, a także wspieranie pozytywnego nastawienia. Jeśli dziecko będzie miało wiele zainteresowań, będzie otwarte na innych, a także uśmiechnięte, z pewnością ułatwi mu to nawiązanie relacji z innymi. Warto także przekazać dziecku, co jest istotne w relacjach z innymi osobami, w tym m.in. wspieranie innych, zaufanie, dochowywanie tajemnic, lojalność itd.

Pamiętaj! Jeśli już na tym etapie pojawiają się jakieś trudności, warto skorzystać z pomocy specjalisty – psychologa, który sprawdzi, czy faktycznie dzieje się coś niewłaściwego. Można zdecydować się np. na telekonsultacje z psychologiem, które pomogą ocenić rozwój dziecka.

W jaki sposób rodzic może pomóc dziecku odnaleźć się dziecku w grupie rówieśniczej?

Jeśli jednak dziecko zgłasza trudności w nawiązaniu relacji w grupie, warto rozpocząć rozwiązywanie problemu od szczerej rozmowy. Przede wszystkim należy dowiedzieć się, w jakich sytuacjach dziecko czuje się odrzucone. Ważne, aby rozeznać, czy trudność dotyczy konkretnego dziecka, czy całej grupy. Warto także spytać, czy dziecko wychodzi z inicjatywą, zachęca do zabawy itd. Należy również pamiętać, aby w takiej sytuacji nie oceniać dziecka („Nie bawią się z tobą, bo jesteś niegrzeczny”), poniżać, ośmieszać, a także umniejszać trudności („Z pewnością przesadzasz i nie jest tak źle”). Istotne jest również, aby podkreślić, że chociaż może to być dla niego trudne, to czasami niektóre dzieci mogą po prostu nie chcieć się z nim bawić i to też jest w porządku.

Trudności w relacjach dziecka z rówieśnikami w przedszkolu lub szkole mogą wynikać także z jego niewłaściwego zachowania. W takiej sytuacji rolą rodzica jest wyjaśnienie mu tego, a także pokazanie właściwych reakcji. Istotne jest także to, aby dostrzegać nie tylko to, co robi źle, ale także chwalić i wzmacniać dobre zachowania.

Warto pamiętać, że ułatwieniem rozwiązania tych problemowych sytuacji są także różnego rodzaju, terapeutyczne gry, zabawy lub bajki. Dzięki nim dziecko może weryfikować swoje zachowanie, uczyć się nowych umiejętności i w konsekwencji poprawić relacje z innymi.

W jaki sposób specjaliści mogą pomóc odnaleźć się dziecku w grupie rówieśniczej?

Czasami jednak sytuacja wymaga dodatkowego wsparcia. Warto rozpocząć np. od rozmowy z nauczycielem lub opiekunem dziecka. Może to być na początku spotkanie bez dziecka, a jeśli jest taka potrzeba to także z nim, aby samodzielnie mogło wyjaśnić trudności. Nierzadko pomocna może okazać się wizyta u pedagoga, który także może pomóc rozwiązać sytuację. Dobrym rozwiązaniem na każdym etapie pojawienia się trudności w odnalezieniu się dziecka w grupie rówieśniczej jest także konsultacja psychologiczna. Specjalista pomoże ocenić sytuację, znaleźć źródło trudności, a także ułatwi poprawę.

 


Edyta Wójcik Psycholog